Poniedziałek, 22 kwietnia
Na wniosek zawodnika, w miarę dostępności miejsca, organizator może przyznać dodatkową powierzchnię w Parku Serwisowym po uiszczeniu dodatkowej opłaty (pierwszeństwo będą mieli zawodnicy legitymujący się licencją sponsorską). Opłata za dodatkową powierzchnię w parku serwisowym wynosi: -25 PLN/m 2 dla zawodników prywatnych, -35 PLN/m 2 dla zawodników posiadających licencję sponsorską.


Jeżeli twojego miasta nie ma na liście, wpisz je ręcznie.
Anuluj