Inside PZM

Logo PZM

Powrót

Rejestracja klubu

Zakładając konto klubowe oświadczam, że dysponuję odpowiednim – ważnym w chwili zawierania Umowy – umocowaniem do reprezentowania klubu, a tym samy do zakładania konta i obsługi klubu w systemie INSIDE. Przyjmuję do wiadomości, że administrator systemu może poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające ww. stan przed aktywacją konta.

Dane personalne:

  • Twoje hasło nie może być zbyt podobne do twoich innych danych osobistych.
  • Twoje hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków.
  • Twoje hasło nie może być powszechnie używanym hasłem.
  • Twoje hasło nie może składać się tylko z cyfr.
Wprowadź to samo hasło ponownie, dla weryfikacji.

Obszar działalności klubu: